Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Paralelní programování na klastru PC
Kód
FRVS2004/354
Předmět výzkumu
Projekt se orientuje na podporu výuky paralelního programování na Vysoké škole báňské - TU v Ostravě, která je žádoucí v souvislosti s instalací nového paralelního výpočetního systému na bázi sítě osobních počítačů, jenž postupně nahradí dosluhující univerzitní systém IBM SP. Konkrétně jde o získání patřičného programového vybavení a odpovídající odborné literatury pro kurz Paralelní a distribuované systémy, pro který se tato technika stane platformou pro praktická cvičení. Realizace projektu má význam i pro výuku dalších předmětů či pro řešení vědecko-výzkumných projektů. Ulehčí také migraci z dosluhujících počítačů na zmiňovaný nový systém. Cíle projektu tedy jsou: 1. Softwarově zabezpečit výuku kurzu Paralelní a distribuované systémy zakoupením překladačů a dalších utilit s podporou pro paralelní zpracování na novém typu hardwaru. 2. Aktualizovat obsah tohoto kurzu, aby reflektoval obecný trend v orientaci paralelního a distribuovaného zpracování na klastry. 3. Vytvořit podmínky pro využití pořízeného programového vybavení a studijních zdrojů i v dalších předmětech, pro vědeckotechnické účely a pro individuální práci.
Rok zahájení
2004
Rok ukončení
2004
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam