Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Estimátor s umělou neuronovou sítí pro bezsenzorové řízení asynchronního motoru – inovace laboratorních úloh předmětu Elektrické regulované pohony III
Kód
RPP2020/149
Předmět výzkumu
Předmět Elektrické regulované pohony III bude vyučován v rámci magisterského studijního programu Aplikovaná elektronika. Předmět je zaměřen na pokročilé metody řízení střídavých regulovaných pohonů. Inovace předmětu spočívá ve vytvoření nové laboratorní úlohy orientované na bezsenzorové vektorové řízení asynchronních motorů s využitím estimátorů založených na umělé inteligenci. Kromě teoretických znalostí moderních metod řízení tak budou mít studenti možnost prakticky porovnat chování klasického i bezsenzorového pohonu a měřit jeho nejdůležitější veličiny. Realizace nové laboratorní úlohy bude zahrnovat sestavení a zprovoznění stanoviště s asynchronním motorem, nepřímým měničem kmitočtu a řídicím systémem s digitálním signálovým kontrolérem. Jedním z hlavních úkolů pak bude tvorba aplikačního softwaru pro řízení pohonu v jazyce C a příslušné uživatelské prostředí na platformě LabView.
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam