Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Rozvoj laboratoří pro motivaci středoškoláků studovat elektroenergetiku
Kód
RPP2021/85
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj spolupráce se středními školami formou odborných přednášek a exkurzí na katedře elektroenergetiky. Středoškoláci jsou zde v několika přednáškách, exkurzích a praxích mimo jiné seznamováni se základní problematikou provozu a vlastnostmi elektrických sítí, podmínkami jištění a ochran elektrických zařízení před účinky poruch. V současnosti disponuje katedra zastaralým pracovištěm, které je schopné tuto problematiku postihnout v ne příliš atraktivní podobě. V rámci projektu budou vypracovány nové laboratorní úlohy případně inovovány již nevyhovující měření v několika předmětech zaměřených na distribuci elektrické energie. Zvýší se tak podíl praktických úloh a tím i úroveň studentů zejména v oblasti aplikací. Plánované využití moderních a bezpečných didaktických pomůcek pomůže v rozvoji samostatného a tvůrčího uvažování studentů a zvýší zájem o studium našeho oboru.
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2021
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam