Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Pokročilé prostředky počítačové simulace automobilových elektronických systémů II
Kód
RPP2016/127
Předmět výzkumu
Jednou z klíčových činností doktorandů na Katedře elektroniky je jejich aktivní spolupráce při inovacích laboratorních pracovišť pro praktickou výuku a experimentální činnost. V rámci tohoto projektu bychom rádi systematicky navázali na tvorbu výukových pracovišť pro simulaci automobilových elektronických systémů (AES). Činnost řešitelského týmu bude spočívat ve využití školní verze programu Matlab Simulink a vývojových kitů s digitálními signálovými procesory (tyto již byly poskytnuty společností Freescale v minulém období) pro tvorbu simulačních modelů bloků automobilových systémů a dále budou provedeny patřičné simulace. Ph.D. studenti navrhnou nové simulační modely z oblasti Powertrain a Chassis. Zavedení prostředků počítačové simulace AES s možností využití simulačních výstupů pro přímou aplikaci pro řídicí mikrokontroléry je velmi aktuální. Díky výsledkům předchozích řešení a aplikacích při výuce, vznikly požadavky na modifikaci stávajících a tvorbu nových modelů AES. Díky této činnosti se lze při výuce sofistikovaně zaměřit na širokou škálu možných problémů. Nejen těch, které si řešitelský tým vytipoval pro řešení tohoto projektu. Jedním z konkrétních zaměření bude oblast řízení pohonu 4x2, 4x4 a řízení asistenčních systémů u vozidel s elektrickým pohonem a konvenčním pohonem. Výstupem řešení projektu bude mimo jiné i soubor navržených úloh modelování a simulace pro výuku, včetně podrobného popisu řešení.
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2016
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam