Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Personální rozvoj vědecko-výzkumných týmů Katedry měřicí a řídicí techniky a Katedry aplikované matematiky, VŠB-TU Ostrava.
Kód
ROZP2010/19/14
Předmět výzkumu
Cílem projektu je umožnit zapojení talentovaných studentů bakalářského a magisterského stupně studia do řešení zajímavých vědecko-výzkumných aktivit Katedry měřicí a řídicí techniky a Katedry aplikované matematiky a motivovat je tak k rozvoji svého potenciálu na půdě univerzity a k následnému doktorskému studiu. Aktivity, do kterých budou studenti zapojováni, jsou nad rámec jejich studijních povinností a budou od nich vyžadovat práci navíc. Aktivity budou zaměřeny zejména na měřicí a řídicí systémy, mechatroniky, aplikace v lékařství, v informatice, chemii, fyzice tenkých vrstev apod. Do projektu bude participovat několik laboratoří uvedených kateder, ve kterých probíhají vědecko-výzkumné aktivity vhodné pro zapojení těchto studentů. Řešitelé předpokládají, že projekt povede k zadání několika témat disertačních prací.
Rok zahájení
2010
Rok ukončení
2010
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma
Typ
Rozvojové projekty MŠMT
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam