Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace výuky databázových předmětů
Kód
FRVS2015/90
Předmět výzkumu
Cílem tohoto projektu je rozšířit systém pro podporu výuky databázových předmětů na Katedře informatiky. Tyto předměty jsou součástí bakalářského i magisterského oboru Informatika a výpočetní technika, které jsou akreditovány na Fakultě elektrotechniky a informatiky, VŠB - Technické univerzitě v Ostravě. Na podporu výuky byl vytvořen webový portál http://dbedu.cs.vsb.cz, který poskytuje studentům studijní materiály z přednášek i cvičení, instalační soubory, skripta, různá videa, manuály a podobně. Portál taktéž studenty informuje o novinkách v předmětech v průběhu semestru jako jsou například termíny zápočtů, zrušené přednášky a jiné. Součástí databázových předmětů jsou online testy a odevzdávaní projektů. V rámci grantu FRVŠ 230/2014 byl portál rozšířen o podporu odevzdání studentských projektů. V rámci tohoto grantu byla také vytvořena samostatná webová aplikace pro automatické hodnocení studentských projektů v předmětu Úvod do databázových systémů (UDBS). Inovace portálu spočívá ve vytvoření jednotného rozhraní pro správu odevzdaných projektů a integrace aplikace pro automatické hodnocení projektů UDBS do tohoto rozhraní. Portál bude navíc rozšířen o podporu online testů. V předmětu Databázové systémy (DBS) je výuka mimo jiné zaměřena na ladění a správný fyzický návrh databáze. Na katedře informatiky vznikl prototyp aplikace, která usnadňuje porovnání fyzických návrhů pro databázi a jedno specifické vytížení. Prototyp prozatím neobsahuje databázi, která by byla podrobněji zdokumentována a u které by byli jasně definovány úkoly, které by studenti mohli v rámci DBS řešit. Dále prototyp potřebuje rozšíření funkcionality související s přístupem většího počtu studentů jako je hromadné vytvoření účtů, či řízení přístupu uživatelů. Katedra informatiky má pro výuku k dispozici několik serverů na kterých jsou nainstalované různé databázové systémy. Z toho důvodu byl v akademickém roce 2012/2013 v rámci bakalářské práce vytvořen a později v rámci grantu FRVŠ 230/2014 rozšířen webový systém, nazvaný Databázový manažer. Tento systém spravuje databázové účty pro celou řadu SŘBD (Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL a jiné). Pro bezproblémovou správu je potřeba monitorování SŘBD a databázových účtů a jejich pravidelné zálohování. Inovace spočívá ve vytvoření rozšíření systému Databázový manažer, které bude vykonávat monitorování a zálohovaní databázových účtů.
Rok zahájení
2015
Rok ukončení
2015
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam