Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Multimediální studijní opory předmětu digitální zpracování a analýza obrazu
Kód
FRVS2005/884
Předmět výzkumu
Studijní program Elektrotechnika a sdělovací technika je akreditovaný studijní program pro bakalářské i magisterské studium. Pro předmět digitální zpracování a analýza obrazu tohoto programu neexistují vhodné a dostupné studijní multimediální opory. V současnosti je dostupná literatura potřebná k prostudování základních metod a technik dané problematiky velmi objemná nebo jednostranná. Bylo by tedy účelné zpracovat multimediální materiál, který by atraktivní, jednoduchou a názornou formou seznámil studenty a další zájemce s touto problematikou. Cílem navrhovaného projektu je tedy především rozšířit studijní materiály určené nejen studentům magisterského studia, kteří navštěvují předmět Digitální zpracování a analýza obrazu, ale i dalším případným zájemcům o tuto problematiku. Vytvořený materiál se bude snažit o atraktivnější, názornější a přehlednější podaní studované látky. Multimediální opory budou nejen látku vysvětlovat, ale budou doplněny o řešené příklady a testové otázky, pomocí nichž si každý může ověřit pochopení látky. Jednotlivé techniky a metody zpracování obrazu si budou moci zájemci vyzkoušet v příkladech vytvořených pomocí programového prostředí MATLAB.
Rok zahájení
2005
Rok ukončení
2005
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam