Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace mikropočítačového řídicího systému pro potřeby výuky
Kód
RPP2019/63
Předmět výzkumu
Studenti doktorského studia na Katedře elektroniky jsou vedle řešení svých disertačních prací aktivně zapojeni do realizace inovací laboratorních pracovišť pro praktickou výuku a experimentální činnost. Činnost řešitelského týmu bude spočívat v návrhu a realizaci mikropočítačového řídicího systému pro potřeby stávajícího i nového navazujícího magisterského studijního programu (Aplikovaná elektronika, Automobilové elektronické systémy). Řídicí systém bude založen na mikrokontroléru pracujícím s plovoucí řadovou čárkou a musí disponovat řadou funkcí a periferií s ohledem na požadavky předmětů, ve kterých bude systém využíván. V rámci podávaného projektu vznikne i podrobný popis dvou nových laboratorních úloh.
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam