Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Rozvoj předmětu Prvky elektronických obvodů
Kód
FRVS2004/322
Předmět výzkumu
V rámci cvičení předmětu Prvky elektronických obvodů se studenti seznamují s funkcí elektronických součástek, provádí zapojení elektronických obvodů a měření VA charakteristik. Systém DOMINOPUTER, který je tímto projektem navržen pro inovaci řešených početních i měřených úloh, umožňuje snadné, rychlé a šetrné zapojování obvodů. Bude vytvořeno jedno nové pracoviště, které bude propojeno s PC. Pro názornější výuku bude využíváno speciální programové vybavení umožňující např. zobrazování VA charakteristik, vykreslování fázorových diagramů apod.
Rok zahájení
2004
Rok ukončení
2004
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam