Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Materiálová podpora předmětu Přístupové sítě
Kód
FRVS2005/3081
Předmět výzkumu
Akreditační komise konaná dne 16.10.2003 pod jednacím číslem 28592/2003-30 akreditovala studijní obor Mobilní technologie zařazený do studijního programu Informační technologie do roku 2007. Studijní obor byl akreditován pro prezenční a kombinovanou formu studia jak v českém tak v anglickém jazyce. V rámci studijního oboru Mobilní technologie, který je společný pro Katedru informatiky a Katedru elektroniky a telekomunikační techniky, bude naší katedrou zajišťován mimo jiné i předmět Přístupové sítě. Právě zajištění finančních prostředků pro materiální podporu k vybudování laboratorních pracovišť pro praktická cvičení je předmětem tohoto projektu.
Rok zahájení
2005
Rok ukončení
2005
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam