Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
SW podpora vizualizace výsledků numerických simulací v předmětech studijních programů Výpočetní a aplikovaná matematika
Kód
RPP2020/138
Předmět výzkumu
Matematické modelování a numerické simulace jsou v dnešní době významným pilíři většiny věd. V rámci tohoto projektu se zaměříme na vizualizaci a grafickou reprezentaci výsledků numerických experimentů počítaných nejen algoritmy, které na katedře vyvíjíme, implementujeme a optimalizujeme tak, aby škálovaly na nejvýkonnějších superpočítačích na světě. Obecná snaha je využití numerických simulací reálného experimentu (např. deformace těles zatížených silovým polem, pohyb partikulárních hmot, či modelování biochemických reakcí) k výraznému zkrácení a zlevnění vývoje zařízení, simulace nákladných procesů či vývoje léčiv. Vizualizace numerických simulací nám pomáhají konfrontovat simulaci s realitou a jsou jedním z pomocných nástrojů sloužícím k optimalizaci algoritmů a numerické simulaci k dosažení výsledků, které se shodují s reálných experimentem. V rámci bakalářského a magisterského studia na Katedře aplikované matematiky se studenti seznamují s matematických aparátem, který je nezbytný vytvoření takovýchto simulací. Předpokládáme využití výsledků tohoto projektu v rámci výuky např. v předmětech Numerické metody, Numerické metody II, Variační metody apod., taktéž i při propagačních aktivitách Katedry aplikované matematiky.
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam