Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Rozšíření možností výuky virtualizovaných datových center
Kód
RPP2017/193
Předmět výzkumu
Cílem projektu je investice do vybavení učebny počítačových sítí katedry informatiky FEI a jeho rozšíření o zařízení, potřebná pro výuku předmětů magisterského studia (nový předmět Bezpečnost počítačových sítí datových center a cloudových služeb a existující předmět Technologie počítačových sítí). Výuka v těchto předmětech vyžaduje výkoný hardware s podporou virtualizace, na kterém by bylo možné funkci datového centra simulovat a který v současné době není dostupný. V rámci projektu by proto bylo potřeba pořídit hardware pro výuku virtualizovaných síťových technologií, jež se v poslední době stále více používají v datových centrech. Předpokládá se nákup 2 ks dostatečně výkoných serverů s možností montáže do racku, které by částečně pokryly požadavky na výuku ve výše zmíněných předmětech, zejména v nově zaváděném předmětu Bezpečnost počítačových sítí datových center a cloudových služeb.
Rok zahájení
2017
Rok ukončení
2017
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam