Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace kurzů numerických metod
Kód
RPP2017/197
Předmět výzkumu
Nové trendy v architektuře počítačů zvyšují význam pravidelných datových struktur, např. plných matic oproti řídkým. V numerické matematice se tak do popředí znovu dostávají spektrální metody nebo hp-FEM, které se opírají o aproximaci ortogonálními polynomy, např. Fourierovy, Čebyševovy nebo Legendrovy polynomy. V kurzu Numerické metody 1 proto budeme inovovat kapitoly o interpolaci, aproximaci, numerické integraci a numerickém řešení obyčejných diferenciálních rovnic. Metody budeme ilustrovat na vybraných problémech elektro-inženýrství a zpracování signálů. Předmět tím bude vhodný nejen pro studenty matematiky, ale i pro studenty ostatních oborů Fakulty elektrotechniky a informatiky. V inženýrské praxi se často setkáváme s potřebou modelování proudění tekutin. V tomto ohledu jsou důležitými koncepty numerické matematiky úlohy sedlo-bodového typu a nespojité Galerkinovy metody. O tyto témata chceme obohatit osnovy předmětu Numerické metody 3. V předmětu Vybrané kapitoly z matematiky, který je určen posluchačům Fakulty strojní, se budeme více věnovat metodě konečných prvků pro úlohy strukturální mechaniky. Dále zařadíme kapitolu o časových diskretizacích a budeme ji rozvíjet na vybraných úlohách dynamiky konstrukcí. Mezi další předměty, které hodláme inovovat, patří Iterační metody a Metody optimalizace.
Rok zahájení
2017
Rok ukončení
2017
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam