Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace laboratorních cvičení předmětu Technologie počítačových sítí
Kód
RPP2016/106
Předmět výzkumu
Cílem projektu je doplnění vybavení učebny počítačových sítí pro modernizaci výuky předmětu Technologie počítačových sítí. Konkrétně jde o dovybavení stávajících zařízení o přídavné moduly, sloužící k využití jejich plné funkcionality (velká část zařízení je jen zčásti osazena moduly). V posledních letech začal praktickou výuku limitovat nedostatečný počet Ethernetových WAN spojů a naprosto chybějící optické propoje, které dnes tvoří základ propojů datových center. Z tohoto důvodu bude v rámci tohoto projektu dovybavena laboratoř sítí tak, aby reflektovala současné standardy a technologie. Díky zakoupeným rozšiřujícím modulům získají studenti praktické poznatky z konfigurace a zapojování optických spojů.
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2016
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam