Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Prezentace nových výsledků v oblasti faktorizace kompletních grafů na 17th British Combinatorial Conference
Kód
PG99104
Předmět výzkumu
Řešitel dosáhl ve spolupráci s profesorem A. Rosou z McMaster University v Kanadě nových výsledků v teorii grafů, jmenovitě v oblasti 1-faktorizace kompletních grafů a v oblasti grafových designů. První výsledek navazuje na dosavadní rozsáhlý výzkum obou autorů v oblasti 1-faktorizací a jejich aplikací. Druhý výsledek kompletuje dosud známý parciální výsledek čtveřice autorů H.-D.O.F. Gronau, R.C. Mullin, A. Rosa, P.J. Schellenberg a spolu s ním dává úplnou charakterizaci grafových designů na tzv. _přátelských grafech_ Prezentace výsledků umožní urychlení výckumu v této oblasti, umožní navázání spolupráce s dalšími matematiky, pracujícími v této oblasti, a zvýší prestiž řešitelovy univerzity v mezinárodním měřítku.
Rok zahájení
1999
Rok ukončení
1999
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma
Typ
Prezentace výsledků výzkumu a vývoje
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam