Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Příprava nové laboratorní úlohy, odborných přednášek a exkurzí z fyziky pro střední školy
Kód
RPP2021/86
Předmět výzkumu
Cílem projektu je rozšířit vybavení laboratoře praktických měření pro předmět Laboratorní cvičení z Fyziky I o jednu novou úlohu podporovanou počítačem, zaměřenou na děje ve vázaných oscilátorech. Kromě toho bude dalším cílem vytvořit seznam laboratorních úloh, odborných přednášek a exkurzí do vědeckých laboratoří Katedry fyziky, které budou nabídnuty studentům středních škol od roku 2021. Současně je moderní laboratorní úlohu, odborné přednášky, exkurze do laboratoří možné využít k propagaci studia Aplikované fyziky při dnech otevřených dveří, exkurzích SŠ, výjezdech FEI on the road, na seminářích pro řešitele fyzikální olympiády pořádaných Katedrou fyziky, letních školách Aplikované fyziky a soustředěních MOFO. Soubor laboratorních úloh, přednášek a exkurzí vhodných pro střední školy bude zveřejněn na stránkách Katedry fyziky.
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2021
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam