Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Integrace zdravotně handicapovaných studentů do studia FEI, VŠB-TU Ostrava a výuka německého jazyka u studentů s dyslexií
Kód
ROZP2006/416
Předmět výzkumu
V roce 2005 studují na FEI čtyři zdravotně handicapovaní studenti. Naším cílem je usnadnit těmto a příštím studentům studium individuálním přístupem pedagogů a přizpůsobením učebních textů a pomůcek tak, aby vyhovovaly úrovni postižení daných studentů. Doposud také nebyla v rámci jazykového vyučování na technických fakultách věnována pozornost studentům se specifickými poruchami učení.
Rok zahájení
2006
Rok ukončení
2006
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma
Typ
Rozvojové projekty MŠMT
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam