Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Interaktivní 3D grafika pro podporu výuky diferenciálního počtu funkcí více proměnných
Kód
RPP2016/126
Předmět výzkumu
Cílem projektu je tvorba sady řešených příkladů s interaktivní 3D grafikou pro podporu výuky diferenciálního počtu funkcí dvou a více proměnných. Tato sada bude rozšiřovat již hotovou sbírku příkladů, která byla vytvořena v rámci bakalářské práce s názvem „Interaktivní 3D grafika generovaná programem Asymptote pro podporu výuky diferenciálního počtu funkcí více proměnných“ (autor Ladislav Foltyn). Materiály vytvořené v rámci uvedené bakalářské práce se s úspěchem používají v rámci výuky předmětů Matematická analýza II (470-2103/02) a Vybrané partie z matematické analýzy (470-4116/02) na všech studijních programech Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké škole báňské – Technické univerzity Ostrava. Jedná se o velké předměty – počet podpořených studentů je cca 500 za rok. V rámci projektu budou vytvořeny dvě verze příkladů. Jedna verze bude určena pro samostudium, kdy bude každý příklad zpracování ve formě PDF souboru formátu A4. PDF soubor pro samostudium bude obsahovat interaktivní grafiku a podrobné řešení daného příkladu. Druhá verze bude zpracována ve formátu určeném pro promítání během výuky. Verze pro promítání bude obsahovat interaktivní grafiku a pouze stručné poznámky k danému příkladu, aby byla zajištěna přehlednost během promítání. Rozšířená sbírka řešených příkladů bude také doplněna o manuál ohledně používání zmíněné interaktivní 3D grafiky obsažené v jednotlivých PDF dokumentech. Sbírka řešených příkladů bude umístěna na webových stránkách http://homel.vsb.cz/~fol0037 a také na http://mi21.vsb.cz.
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2016
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam