Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Rozšíření laboratorní výuky síťových technologií v rámci předmětu Telekomunikační sítě
Kód
FRVS2015/130
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na rozšíření laboratorní výuky předmětu Telekomunikační sítě, který je povinným předmětem bakalářského studijního programu Informační a komunikační technologie. Výuka tohoto předmětu probíhá také v laboratoři Počítačových sítí na Katedře telekomunikační techniky. Kapacita této laboratoře byla v letošním roce v důsledku stěhování do nové budovy Fakulty elektrotechniky a informatiky navýšena z 10 na 16 pracovišť. Z tohoto důvodu je žádoucí dovybavit laboratoř tak, aby i výuka síťových technologií v rámci předmětu Telekomunikační sítě mohla v této laboratoři probíhat s využitím její plné kapacity. Získané vybavení bude možné využít i v dalších předmětech vyučovaných v této laboratoři (Širokopásmové sítě, Přenos dat, Praktikum komunikačních sítí I a II) a při řešení řady bakalářských, diplomových a dizertačních prací.
Rok zahájení
2015
Rok ukončení
2015
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam