Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace laboratoře přístupových sítí
Kód
FRVS2005/3143
Předmět výzkumu
Přístupová část komunikačních sítí patří v současnosti mezi dynamicky se rozvíjející oblasti telekomunikací, správná koncepce přístupové sítě je důležitá především pro provozovatele sítě a poskytovatele telekomunikačních služeb, neboť od ní se odvíjí možnosti spojení s koncovým uživatelem. Tato oblast klade vysoké nároky na odborníky a v praxi je vyžadována znalost nejen nových technologií v přístupových sítích, ale i velmi dobré znalosti principů přenosových, spojovacích systémů a síťových technologií, se kterými jsou přístupové sítě provázány a mnohdy využívají již jejich stávající infrastrukturu. Význam klasických metalických sítí vzrostl vývojem nových technických prostředků, které na nich umožňují využití vyšších přenosových rychlostí. Jedná se o techniku xDSL (Digital Subscriber Line - digitální účastnická přípojka) pracující v asymetrickém nebo symetrickém provozním režimu a splňující kritéria širokopásmové ("broadband") služby. V širším kontextu je možno za nejperspektivnější pokládat sítě kabelů s optickými vlákny (Fibre To the Home - vlákno do bytu) s tím, že souběžně bude v kombinaci s bezdrátovými prostředky (např. Wi-Fi) efektivně řešena potřebná mobilita koncových zařízení. Tento vývoj podporuje snižující se cena kabelů s optickými vlákny a vysoká kvalita jejich parametrů. Navíc se technologie přenosu po optických vláknech stále vyvíjejí. Růst přenosových rychlostí v jednotlivých typech přístupových sítí není samoúčelný, ale vychází z dlouhodobě se rozvíjejících potřeb informačních procesů ve společnosti. Stěžejním cílem podávaného projektu je zkvalitnění výuky na katedře v oblasti telekomunikačních sítí, pro tento účel je potřebné doplnit potřebná zařízení a následně zavést praktická laboratorních cvičení. Projekt je orientován na inovaci laboratoře přístupových sítí a doplnění této laboratoře zařízením pro měření, jedná se o analyzátory a simulátor šumu.
Rok zahájení
2005
Rok ukončení
2005
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam