Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Prostorově orientovaný optický komunikační bezdrátový systém v difúzním prostředí
Kód
FRVS2005/2776
Předmět výzkumu
Projekt řeší vývoj vnitřní optické bezdrátové sítě LAN. Cílem bude počítačový model sloužící pro simulaci chování optických paprsků v prostoru a stanovení optimálního pokrytí prostoru tímto signálem. Souběžně s tvorbou počítačového modelu bude probíhat vývoj a konstrukce zdrojů a detektorů optického záření pro difúzní vnitřní optickou bezdrátovou síť pracující ve viditelné i blízké infračervené oblasti spektra. Vytvořený funkční model bude základem pro testování, ověřování a optimalizaci všech částí optické bezdrátové telekomunikační sítě, který zároveň dovolí testování jejího řízení a následné začlenění do stávajících telekomunikačních sítí.
Rok zahájení
2005
Rok ukončení
2005
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam