Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace praktických úloh s problematikou vyhodnocování chyb měření
Kód
FRVS2005/1382
Předmět výzkumu
Předkládaný projekt "Inovace praktických úloh s problematikou vyhodnocování chyb měření" reaguje v zásadě na aktuální potřeby fakulty FEI, spojené s přechodem na strukturovaný model studia, při kterém bohužel došlo k převedení některých náročnějších předmětů do nižších ročníků a zajištění jejich kvalitní výuky je proto spojeno s nemalými potížemi. Předmět Elektrická měření (akreditovaný v roce 2002) je na fakultě jedním ze základních předmětů prvního ročníku bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu "Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika". Nezbytnou součástí výuky jsou praktická cvičení, realizovaná souběžně ve dvou laboratořích. Předmětem navrhované inovace je doplnění dvou úloh virtuálními přístroji, které umožní studentům (díky podstatně vyšší názornosti) lépe pochopit základní zákonitosti ve vyhodnocování chyb měření. Inovovaná pracoviště by však mohla současně sloužit i k vědeckovýzkumné činnosti za přímé účasti studentů (tvorba vlastních programových aplikací v moderním vývojovém prostředí Lab View).
Rok zahájení
2005
Rok ukončení
2005
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam