Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Multimediální učební texty předmětu Zobrazovací systémy (e-learning)
Kód
FRVS2004/330
Předmět výzkumu
V roce 2002 MŠMT ČR akreditovalo na FEI VŠB-TUO dva nové studijní programy. V rámci nově akreditovaného studijního programu Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika bude probíhat výuka povinně volitelného předmětu Zobrazovací systémy prezenční i kombinovanou formou studia v magisterském studijním programu v zaměření Zpracování multimediálních signálů. Svým obsahem je navazováno na předmět Digitální zpracování a analýza obrazu. Řešením projektu bude dán k dispozici nástroj pro zvýšení kvality vyučovacího procesu, umožňující studentům prezenčního i distančního studia přístup k informacím z CD-ROM, školní počítačové sítě nebo internetu. Tyto studijní materiály budou vypracovány použitím multimediálních technik a budou umístěny m.j. na www stránkách školy. Studijní materiály budou obsahovat učební texty v souladu s osnovou předmětu doplněné řadou grafů, obrázků, fotografií, křížových odkazů a příp. simulací.. Jednotlivé přednáškové bloky budou doplněny řadou řešených ukázkových příkladů. Text bude strukturován a bude umožněn interaktivní pohyb v jednotlivých úrovních textu.
Rok zahájení
2004
Rok ukončení
2004
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam