Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Počítačové simulace automotivních systémů – elektrické pohony a asistenční systémy podvozku
Kód
RPP2017/198
Předmět výzkumu
Studenti doktorského studia na Katedře elektroniky jsou vedle řešení svých disertačních prací aktivně zapojeni do realizaci inovací laboratorních pracovišť pro praktickou výuku a experimentální činnost. V rámci podávaného projektu bychom rádi systematicky navázali na tvorbu výukových pracovišť pro simulaci automobilových elektronických systémů (AES). Činnost řešitelského týmu bude spočívat ve využití školní verze programu Matlab Simulink a vývojových kitů s digitálními signálovými procesory (tyto již byly poskytnuty společností Freescale v minulém období) pro tvorbu simulačních modelů elektrického pohonu a modelu asistenčních systémů podvozku. Ph.D. studenti a vybraní studenti magisterského studia navrhnou nové simulační modely z oblasti Powertrain a Chassis. Zavedení prostředků počítačové simulace AES s možností využití simulačních výstupů pro přímou aplikaci pro řídicí mikrokontroléry je velmi aktuální. Momentálně Katedra elektroniky usiluje o získání nejmodernějšího systému SCALEXIO (HIL simulace) od společnosti dSPACE. A tento systém by měl spolu s dílčími výsledky řešení dříve řešených a v současnosti podávaného projektu utvořit ucelenou skupinu hardware a software nutných pro výuku zcela nového předmětu s názvem Modelování a simulace automobilových elektronických systémů. Zejména díky výsledkům předchozích řešení a prozatím dílčích aplikacích při výuce, vznikly požadavky na modifikaci stávajících a tvorbu nových modelů AES. Díky této činnosti se lze při výuce sofistikovaně zaměřit na širokou škálu možných problémů. Nejen těch, které si řešitelský tým vytipoval pro řešení tohoto projektu. Jedním z konkrétních zaměření bude oblast řízení pohonu s uzávěrkou obou nápravových a mezinápravového diferenciálu a oblast asistenčního systému podvozku, konkrétně protiprokluzový systém všech kol vozidla s elektrickým pohonem 4x4. Výstupem řešení projektu bude mimo jiné i soubor navržených úloh modelování a simulace pro výuku, včetně podrobného popisu řešení.
Rok zahájení
2017
Rok ukončení
2017
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam