Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Nové kompozitní materiály pro environmentální aplikace
Kód
EF17_048/0007399
Předmět výzkumu
Předkládaný projekt se zaměřuje na vývoj, přípravu, charakterizaci, optimalizaci a analyze použitelnosti speciálních kompozitních materiálů, schopných detekovat, respektive odstranit nebezpečné látky z životního prostředí v různém skupenství v oblasti ostravské aglomerace. Tyto materiály umožní zlepšit kvalitu života, zvýší bezpečnost obyvatel a atraktivitu ostravské aglomerace pro její obyvatele a sníží počet lidí odcházejících z regionu v důsledku nekvalitního životního prostředí. Návrh projektu obsahuje tři výzkumné záměry: 1 Magnetické kompozitní materiály na bázi CeO2 2 Magneticky modifikované kompozity na bázi fylosilikátů a biosorbentů 3 Senzory na bázi SPR Dalšími aktivitami realizovanými v předkládaném projektu je analýza praktického využití výzkumných výsledků projektu, realizace společných aktivit partnerů směřujících k aplikaci výsledků v dlouhodobém horizontu, navázání a rozvoj spolupráce mezi výzkumnými týmy a aplikační sférou a pořízení infrastruktury nezbytné pro realizaci výzkumných záměrů a šíření výsledků výzkumné činnosti a jejich výstupů.
Rok zahájení
2017
Rok ukončení
2022
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma
Typ
projekty MŠMT
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam