Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Technologie Bluetooth v telekomunikačních systémech
Kód
FRVS2004/366
Předmět výzkumu
Projekt řeší tvorbu funkčního modelu radiové sítě pro přenos dat na krátkých vzdálenostech založené na technologii Bluetooth. Tento model umožní uskutečnit měření pro ověření praktické využitelnosti této technologie a zároveň stanoví podmínky nutné pro její efektivní provoz. Součástí řešení je také porovnání vlastností sítě Bluetooth s konkurenční technologií IEEE 802.11b (Wi-Fi), která v poslední době zaznamenává také prudký rozmach. Rozbor získaných výsledků umožní určit postup pro volbu technologie vhodné pro předem daný typ aplikace. Součástí tohoto rozboru bude samozřejmě také vyhodnocení stability systému v závislosti na prostředí a zvolené aplikaci. To postaví základ, na kterém se budou dále vyvíjet sítě založené na této komunikaci a přispěje novými informacemi k rozšíření k tomuto tématu zaměřeným předmětům na Katedře elektroniky a telekomunikační techniky.
Rok zahájení
2004
Rok ukončení
2004
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam