Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci
Kód
EF17_049/0008425
Předmět výzkumu
Projekt „Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci“ posiluje mezioborová partnerství výzkumných organizací s aplikační sférou společně realizovaným výzkumem orientovaným na Průmysl 4.0 a robotiku. Součástí projektového záměru je i vytvoření sítě výzkumných pracovišť pro realizaci společného mezioborového a mezisektorového výzkumu. Výsledky společného výzkumu posílí konkurenceschopnost a inovační potenciál partnerů, což je hlavním dopadem tohoto projektu.
Rok zahájení
2018
Rok ukončení
2022
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma
Typ
OP VVV Výzkumné projekty
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam