Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Příprava populárně naučných přednášek a podkladů o základní problematice elektroenergetiky, elektrických strojů a přístrojů
Kód
ROZP2009/19/16
Předmět výzkumu
Cílem projektu je pomocí populárně naučných přednášek seznámit studenty (seniory) se základní problematikou (princip funkce a činnosti) elektrických strojů a přístrojů a s moderními směry výroby elektrické energie. Protože v období řešení projektu neexistovaly vhodné studijní materiály, které by v kostce shrnovaly uvedenou problematiku pro vzdělávání seniorů v této oblasti, bylo hlavním cílem projektu vytvoření populárně naučných přednášek z oblasti: Elektroenergetika, Elektrické stroje a Elektrické přístroje. V průběhu řešení projektu byla vytipována vhodná literatura a studijní prameny a jednotlivými řešiteli projektu následně sepsány 3ks učebních skript rozdělených do příslušných oborů: Elektroenergetika: MIŠÁK, Stanislav. Vybrané typy zdrojů elektrické energie. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. 229 s., ISBN 978-80-248-2168-9; Elektrické stroje: KAČOR, Petr. Vybrané typy elektrických strojů. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. 128 s., ISBN 978-80-248-2169-6; Elektrické přístroje: HELŠTÝN, David. Vybrané typy elektrických přístrojů. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. 108 s., ISBN 978-80-248-2167-2
Rok zahájení
2009
Rok ukončení
2009
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma
Typ
Rozvojové projekty MŠMT
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam