Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vývoj systému pro kvalitativní a semikvalitativní modelování
Kód
FRVS2005/2932
Předmět výzkumu
Hlavním cílem projektu je rozpracování a rozvoj funkcí programových vývojových systémů pro návrh, realizaci, ladění a testování kvalitativních a semi-kvalitativních modelů. Tyto modely jsou účinnými nástroji umělé inteligence pro tvorbu abstraktních modelů soustav, které nelze popsat metodami konvenční numerické matematiky. Programové systémy budou v rámci řešení projektu upraveny do formy, která je vhodná pro kvalitativní modelování a kvalitativní simulace chování technologických soustav. Práce budou probíhat ve spolupráci s VUT v Brně. Systém bude připraven pro řešení úloh diagnostiky, tj. predikce provozních i poruchových stavů technologického procesu s cílem předcházení stavům, které mají za následek snížení kvalty produktu, zvýšení opotřebení technologických výrobních uzlů a zhoršení ekonomiky výrobního procesu. Řešitelé projektu si prohloubí znalosti z oblasti nenumerického modelování a získají schopnosti praktického použití kvalitativních a semi-kvalitativních modelů v diagnostických a řídicích systémech. Získají rovněž zkušenosti s organizací týmové vědecké práce.
Rok zahájení
2005
Rok ukončení
2005
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam