Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Motivace studentů ke studiu na technické vysoké škole v souvislosti s psychologicko-sociologickými aspeky jejich osobnosti
Kód
ROZP2006/390
Předmět výzkumu
Cílem projektu je zjistit a přesněji kvantifikovat, co rozhoduje u budoucích posluchačů podle jejich sociálně ekonomického původu a podle psychologicko-sociologických aspektů jejich osobnosti o studiu na VŠB-TU Ostrava, jaký je vliv tohoto původu a aspektů osobnosti na úspěšnost studia a na motivaci během prvního a druhého ročníku studia. Výsledkem by měly být poznatky umožňující lépe přizpůsobit podmínky studia potřebám studentů, a tím snížit počet neúspěchů při studiu.
Rok zahájení
2006
Rok ukončení
2006
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma
Typ
Rozvojové projekty MŠMT
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam