Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Informační a komunikační technologie
Kód
ROZP2006/397
Předmět výzkumu
Studijní program Informační a komunikační technologie je nový studijní program o jehož akreditaci v ČR resp. SR jako první požádala FEI VŠB-TUO. Program byl akreditován jak pro bakalářské tak i pro magisterské studium a zahrnuje studium ve 4 studijních oborech, jejichž obsah byl vytvořen na základě požadavků praxe a v těsné součinnosti s odborníky předníc hfirem působících na trzích v ČR a SR.
Rok zahájení
2006
Rok ukončení
2006
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma
Typ
Rozvojové projekty MŠMT
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam