Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Komplexní modernizace laboratorního stanoviště pro výuku studentů FS, FBI, FMMI a FEI
Kód
RPP2017/181
Předmět výzkumu
Návrh projektu je zaměřen: - na podporu modernizace laboratorní výuky bakalářského předmětu Elektrotechnika (FMMI), (FBI), aj. - hlavní důraz bude kladen na vytváření zázemí pro bezpečnou práci studentů, i pro příp. realizaci závěrečné bakalářské práce. Technické vybavení moderní laboratoře pro vedení výuky předmětů Elektrotechnika aj. vyžaduje nejenom moderní přístrojovou techniku, ale především bezpečné zázemí laboratorních stanovišť při zachování BOZP. Proto je projekt primárně zaměřen na podporu a modernizaci tohoto laboratorního vybavení, které v případě frontální výuky elektrotechnických předmětů je v současnosti na katedře mnohdy i ze 70. a 80. let minulého století (E-328/9). Zde je velice aktuální otázka bezpečnosti osob a tím je ovlivněno i provedení laboratorních stanovišť dle platné legislativy. Jelikož jsou studenti seznamování s moderní, poměrně náročnou přístrojovou technikou, se kterou se potkávají většinou prvně, je nutné pro potřeby kvalitní výuky navrhnout a realizovat jedno komplexně vybavené stanoviště s MP, vč. aparatury pro měření veličin v laboratorních úlohách i na bázi virtuální reality. S ní se všichni studenti neelektro oborů seznámí zcela poprvé. Cílovou metou je celkem až 10 stanovišť. Takto inovované stanoviště může být využíváno případně i pro univerzitu třetího věku, propagaci při DOD a pro jiné neziskové programy celoživotního vzdělávání.
Rok zahájení
2017
Rok ukončení
2017
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam