Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Multimediální studijní opory pro předměty programování v jazyce C/C++ a C#
Kód
FRVS2004/341
Předmět výzkumu
Nový studijní program Informační technologie je akreditován pro prezenční i kombinovanou formu studia. Je v souladu s mezinárodními vysokoškolskými standardy a doporučeními profesních organizací ACM/IEEE. Pro nové předměty nového studijního programu neexistují vhodné a dostupné studijní opory, splňující mezinárodní kurikula. Studijní opory pro programování v C/C++ a C# budou připraveny podle zásad distančního vzdělávání. Budou připraveny moderními technologiemi elektronického publikování hypertextových dokumentů a budou doplněny o multimediální prvky - zejména Macromedia Flash animace. Na projektu se budou podílet studenti, a to jak na přípravě materiálů, tak jako "aktivní zpětná vazba".
Rok zahájení
2004
Rok ukončení
2004
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam