Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum spolehlivosti energetických soustav v souvislosti s ekologií netradičních zdrojů a oceněním nedodané energie
Kód
MSM6198910007
Předmět výzkumu
Problematika spolehlivosti elektrických rozvodných soustav je na katedře elektroenergetiky úspěšně řešena několik let. Vzniklo zde celostátní výzkumné pracoviště pro tvorbu a kategorizaci databáze poruch rozvodných zařízení a výpadků dodávky elektrické e jsou zasílány informace z jednotlivých regionálních distribučních společností a vytváří se tak objektivně vypovídající prostředí pro výpočty spolehlivosti rozvodných systémů. Navrhovaný výzkumný záměr navazuje na končící výzkumné záměry a navíc zahrnujev ýzkumu ekologie netradičních zdrojů z hlediska jejich spolehlivé funkce v energetických systémech. Dále se soustřeďuje na tvorbu ekonomického modelu pro ocenění nedodané energie. Tato část výzkumu je důležitou součástí strategických postupů při vstupu čl iberalizovaného tržního systému. Hlavním cílem je zajištění komplexního výzkumu spolehlivosti chodu elektroenergetické soustavy rozvojem nových metod s ohledem na rostoucí podíl netradičních zdrojů elektrické energie.
Rok zahájení
2005
Rok ukončení
2011
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma
Typ
CV - Záměr
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam