Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Rozvoj tvůrčí činnosti studentů při diagnostice elektromagnetických jevů
Kód
FRVS2004/382
Předmět výzkumu
Jedním z nejvýraznějších trendů uplatňovaných všeobecně v elektrotechnice je jistě zvyšování energetické účinnosti přeměny elektromagnetické energie. Toho lze dosáhnout nasazením moderních regulačních členů, které na jednu stranu zvyšují hospodárnost provozu elektrických zařízení, ale na stranu druhou bývají i významnou příčinou vzniku neharmonických průběhů elektrických veličin, což způsobuje zvýšené namáhání elektrických zařízení, snižování jejich životnosti a spolehlivosti. Eliminace těchto negativních vlivů je v současné době jedním z kardinálních problémů elektrotechnické praxe. Současná praxe využívá k vyjadřování neharmonických průběhů napětí a proudů Fourierovy řady, což je nedostatečné pro analýzu elektromagnetického jevu, neboť při tomto způsobu řešení není k dispozici fyzikální model zkoumaného jevu. Pro důkladnou analýzu elektromagnetického jevu byla na našem pracovišti odvozena nová metoda integrální transformace střídavých periodických neharmonických funkcí, která je důslednou aplikací příslušných matematických definic a fyzikálních zákonů. V současné době je však uvedená teorie rozpracována jen v oblasti ustálených stavů elektrotechnických zařízení, v oblasti ustálených stavů obvodových veličin.
Rok zahájení
2004
Rok ukončení
2004
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam