Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Multimódová optická vlákna ve zpětné vazbě a modelování optických sítí
Kód
FRVS2005/2777
Předmět výzkumu
Tento projekt se zabývá vlastnostmi oscilátorů s optickými vlákny v kladné zpětné vazbě. Takto vzniklý vláknově optický oscilátor s rezonanční frekvencí závislou na přenosu zpětnovazebního vlákna dovolí měřit útlum optického vlákna a jeho změny v závislosti na vnějších působících vlivech pomocí měření frekvence oscilátoru. Při očekávané frekvenci oscilátoru v desítkách kHz až jednotkách MHz dovolí tento postup přesné měření útlumu na přenosových optických trasách a v intenzitních vláknově optických senzorech. Výsledky projektu budou dále využity při definování funkčních modelů oscilátorů s optickými vlákny v kladné zpětné vazbě jako základu pro konstrukci vláknově optických senzorů.
Rok zahájení
2005
Rok ukončení
2005
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam