Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Metodika návrhu aplikací pro PDA zajišťujících přístup do IS
Kód
FRVS2004/333
Předmět výzkumu
V současné době dochází k rozmachu mobilních komunikačních zařízení. Tato zařízení, jako PDA a mobilní telefony, nabízejí možnosti, které lze využít pro komunikaci s informačními systémy (IS). Náplní projektu je definování metodiky návrhu a implementace aplikací pro PDA zajišťující přístup do IS. Nalezená pravidla a doporučení budou popisovat, jak vytvořit aplikaci pro PDA komunikující s IS, aby nedocházelo k nežádoucím skutečnostem, jako například přebytečně velké množství přenášených dat. Na základě zjištěných pravidel a doporučení bude navržena a implementována demonstrační aplikace, jež bude zařazena do výuky předmětů ".NET" a "J2ME" vyučovaných na katedře Informatiky fakulty FEI VŠB-TU v Ostravě. Další částí projektu bude testování webových služeb nového IS VŠB-TU a jejich přizpůsobení z hlediska použití pro PDA.
Rok zahájení
2004
Rok ukončení
2004
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam