Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Digitální forenzni analýza - moderní metody a nástroje při vyšetřování kybernetických zločinů
Kód
RPP2020/142
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na tvorbu výukových materiálů, návodů a testovacích studií v oblasti digitální forenzní analýzy pro doplnění obsahu předmětů PVBPS a POU v Informační a komunikační bezpečnosti. Materiály budou obsahovat nejen teoretické poznatky, ale i praktické postupy, metodologie, analyzační nástroje včetně demonstračních ukázkových příkladů. Materiály budou pro absolventy přínostné v tom smyslu, že je uvedou do problematiky digitální forenzní analýzy, naučí je správným postupům při hlednání a zajišťování digitálních stop včetně jejich zpracování do kompletních reportů. Součástí materiálů budou příslušné SW a HW na forenzní analýzu. Materiály budou tvořeny v SOUČINNOSTI s forenzními analytiky a PČR. V blízké budoucnosti počítáme se vznikem nového stejnojmeného předmětu, který by reflektoval potřeby policie a bezpečnostních složek v této oblasti vyšetřování kyberkriminality a který by tyto materiály převzal. SOUČASNÁ SITUACE NA POLI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI JASNĚ UKAZUJE NA POTŘEBU TAKOVÝCHTO ZNALOSTÍ U NAŠICH ABSOLVENTŮ IKB I V RÁMCI JEJICH UPLATNITELNOSTI V TÉTO OBLASTI. Navrhovaná částka zahrnuje i pořízení SW a HW komponentů pro výcvik základů forenzní analýzy.
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam