Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Rozšíření senzoriky odpovídající konceptu Průmysl 4.0 pro inovaci laboratorních úloh v laboratořích průmyslové automatizace
Kód
RPP2020/139
Předmět výzkumu
Vybavení stávající laboratoře průmyslové automatizace obsahuje modulární vybavení umožňující v rámci laboratorních úloh studentům demonstrovat základní principy a technologie užívané v rámci soudobé průmyslové automatizace. V rámci projektu RPP bude toto vybavení rozšířeno o senzoriku směřující k užitným vlastnostem výrobních linek odpovídajícím konceptu Průmysl 4.0. Na základě provedeného průzkumu trhu bude nakoupena sada modelů výrobní linky, obsahující senzory, a prostředky zpracování senzorických dat z oblasti Průmyslu 4.0. Pro nakoupené komponenty budou zpracovány laboratorní úlohy. Tyto laboratorní úlohy usnadní studentům pochopení principů Průmysl 4.0 a umožní jim praktické seznámení s těmito principy v rámci vytvořených laboratorních úloh.
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam