Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Role kybernetické bezpečnosti a umělé inteligence v Esportu
Kód
RPP2021/88
Předmět výzkumu
Předložený projekt se zabývá signifikantním rozšířením podpor pro výuku v předmětu Esport s výhledem na založení samostatného stejnojmenného předmětu. Cílem projektu je tedy vytvořit jak prezentace v PowerPointu, tak multimediální podporu ve formě videí a předem připravených ukázek, demonstrací počítačové bezpečnosti v online počítačových hrách používaných v Eportu. Součástí připravovaných materiálů budou i rozšířené materiály o umělé inteligenci a její praktické uplatnění v počítačových hrách a to jak ve formě umělých hráčů neboli botů, tak ve formě nástrojů pro analýzu získaných dat z příslušné hry. Vytvořené podpory by měly tvořit kompaktní celek který bude vzájemně provázán. To znamená v oblasti kybernetické bezpečnosti v Esportu se bude vyskytovat i využití umělé inteligence a v případě používání umělé inteligence bude naznačeno, jakým způsobem ji lze zneužít a jak lze takovéto zneužití identifikovat. Překládané podpory by měli tedy zvýšit kvalitu a kvalifikaci studentů, kteří projdou tímto předmětem. Výstupem projektu bude 7 prezentací v prostředí PowerPoint, každá o minimální délce 40 slajdů. Očekává se stejný počet multimediálních podpor. Požadované finance jsou majoritně vyžadovány jako stipendia pro studenty a malá částka (10000) je požadována pro případný nákup her, které budou využity v těchto studijních podporách. Publikace se nepředpokládají, nicméně tuto možnost nevylučujeme. Řešitelé ani spoluřešitelé si finanční nároky ve formě mezd a odměn nekladou.
Rok zahájení
2021
Rok ukončení
2021
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam