Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Elektronická podpora tvůrčí výuky v oblasti IT a vyhledávání talentů
Kód
ROZP2012/C5
Předmět výzkumu
V předchozích rozvojových projektech byl uspokojivým způsobem vyřešen problém administrace velkého počtu studentských prací z předmětů výuky programování včetně rozličných způsobů řešení plagiátorství. Připravené programové i metodické řešení se již na univerzitách rutinně používá. S ohledem na všechny výhody, které poskytuje, je možné systém využít pro další kvalitativní posun. Jako vhodný směr se jeví vyhledávání talentů pomocí Competitive learning. Základní myšlenkou je umožnit talentovaným studentům zpracovávat (složitější) úlohy navíc („Friday assignment“), za které mohou talentovaní studenti získat nezanedbatelné bonusy k hodnocení. Složitější úlohy však obvykle nemohou být vyhodnoceny pouze strojově, ale je třeba pohled zkušeného vyučujícího, který může studenta upozornit na nevhodný způsob řešení. Tato potřeba tak přináší nutnost zajistit, aby odevzdané úlohy byly vyučujícími včas opraveny, a to objektivně podle jednotné metodiky – práce totiž může opravovat několik vyučujících. Jako další krok je nutnost hodnocení vyučujících, které má i formu doporučení, zveřejnit pro studenty jako zpětnou vazbu. Pokud by se systém rozšířil – což bude záměrem řešitelů projektu, bylo by možné porovnávat navzájem i studenty z různých univerzit. Je vhodné navrhnout široce konfigurovatelný systém, který bude vyučujícím maximálně ulehčovat administrativu při opravování prací, vést je při opravování podle předem dohodnuté metodiky a umožnit automatické zveřejňování netriviálních (tzn. i slovních) výsledků hodnocení a případných doporučení. Jako předstupeň tohoto systému se jeví jako užitečné vyvinout sadu automatizovaných nástrojů, které zkontrolují dodržování základních i pokročilejších programátorských návyků (založené na analýze zdrojového kódu jako PMD, duck typing, apod.). Realizované řešení bude pilotně ověřeno ve výuce programování na participujících školách. Předpokládáme, že výsledky budou aplikovatelné i na dalších universitám, které o ně projeví zájem.
Rok zahájení
2012
Rok ukončení
2012
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma
Typ
Rozvojové projekty MŠMT
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam