Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace předmětu 'Stavební elektrotechnika' na Fakultě Stavební VŠB - TU
Kód
FRVS2004/323
Předmět výzkumu
Předmět Stavební Elektrotechnika navazuje na znalosti základů elektrotechniky získané ve fyzice. Seznamuje studenty s principy činnosti elektrických strojů a přístrojů a s jejich vlastnostmi. Dále se předmět zabývá problematikou venkovního osvětlení, osvětlením podzemních prostor, nevýbušným zařízením a výrobou a rozvodem elektrické energie. Zvláštní pozornost je věnována bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s elektrickým proudem. V současné době mají majitelé bytových a nebytových prostor stále vyšší požadavky na moderní elektroinstalaci. Zájem je o sběrnicové systémy řízení budov a bytů. Pro studenty Stavební fakulty je proto důležité, aby se seznámili se součastnými možnostmi sběrnicové instalace, získali přehled o nabízených produktech na trhu, získali přehled o firmách, které se v této oblasti uplatňují a měli možnost si prakticky vyzkoušet znalosti získané na přednášce .
Rok zahájení
2004
Rok ukončení
2004
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam