Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů oborů Biomedicínského inženýrství na VŠB-TU Ostrava
Kód
CZ.1.07/2.2.00/15.0112
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na rozvoj studijního oboru a studijní specializace zaměřené na problematiku biomedicínské techniky a biomedicínského inženýrství, nejvýrazněji pak na obor Biomedicínský technik. Konkrétně se zaměřuje na zdokonalení obsahové i formální náplně vybraných předmětů s důrazem na posílení praktické složky výuky a tím zvýšení uplatnitelnosti absolventů oboru v praxi. Počítá s: - vytvořením kvalitních studijních opor v technických a lékařských předmětech a s nezbytnou inovací vybraných rychle se vyvíjejících předmětů, - tvorbou praktických laboratorních úloh s důrazem na jejich využití v biomedicínské praxi, - tvorbou kvalitních multimediálních výukových materiálů, - zvyšováním nejen odborných jazykových dovedností akademických pracovníků a studentů VŠ ve všech stupních vzdělání, - s realizací souvislé odborné praxe předepisované zdravotnickou legislativou a s vyškolením pracovníků odborných lékařských pracovišť, na nichž je praxe realizována.
Rok zahájení
2010
Rok ukončení
2013
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma
Typ
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam