Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Multimediální studijní opory
Kód
RPP2016/46
Předmět výzkumu
Projekt "Multimediální studijní opory" je zaměřen v rámci tematického okruhu č.1 na profilaci a inovaci předmětu "470-2301/01 - Diskrétní Matematika (DIM)" zařazeného do studijních plánů studentů oborů: Výpočetní matematika (1103R031), Telekomunikační technika (2601R013), informatika a výpočetní technika (2612R025) a Mobilní technologie (2612R059). Dle specifikace IV. jde o podporu tvorby studijních materiálů multimediálního charakteru, které budou zpřístupněny prostřednictvím internetu studentům a akademickým pracovníkům univerzity. Výstupem projektu budou interaktivní soubory řešených příkladů vhodně doplňující existující doporučené studijní materiály k předmětu DIM. Soubory příkladů budou vytvořeny s využitím echo smartpen - livescribe, které umožňuje synchronizaci audio záznamu výkladu s videozáznamem zápisu řešení.
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2016
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam