Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Integrace mobilních zařízení do univerzitní sítě a jejich využití ve výuce
Kód
FRVS2004/338
Předmět výzkumu
Cílem projektu je umožnit připojování mobilních zařízení (notebooky, PDA) studentů a zaměstnanců školy do univerzitní sítě, které doposud nebylo z bezpečnostních důvodů možné. Je navrhováno vybudování sítě přípojných bodů s použitím pevné sítě Ethernet 10/100 Mb/s a bezdrátové sítě podle standardů IEEE 802.11b/g. Je kladen důraz na zachování bezpečnosti sítě, zejména s ohledem na možnost přístupu na informační systémy školy z mobilních zařízení. Je předpokládáno zavedení autentikace a autorizace připojovaných zařízení a použití firewallu a virtuálních privátních sítí pro přístup k důležitým informačním systémům. Smyslem budované sítě přístupových bodů je umožnit použití mobilních počítačů studentů ve výuce a zvýšit využitelnost informačních zdrojů sítě nad rámec, který je schopno zpřístupit stávající množství počítačů umístěných v počítačových učebnách školy.
Rok zahájení
2004
Rok ukončení
2004
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam