Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Pozemní zdroje světla, jas a zář noční oblohy:spektrální a integrální charakteristiky
Kód
MEB 0810007
Předmět výzkumu
Nutným předpokladem pro výpočet úrovně rušivého světla produkovaného vzdálenými světelnými zdroji jsou informace o intenzitě a spektru, a také o fyzikálních vlastnostech atmosféry. Cílem projektu je kvantifikování světelných poměrů na noční obloze ozářené pozemními světelnými zdroji. Porovnáváním úrovní rušivého světla za různých podmínek bude možné navrhovat efektivnější osvětlovací soustavy, které vykazují nejmenší vliv na zvýšení jasu noční oblohy a současně zabezpečí dostatečné úrovně veřejného osvětlení.
Rok zahájení
2010
Rok ukončení
2011
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma
Typ
KONTAKT
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam