Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Modelování provozu telekomunikačních sítí
Kód
FRVS2005/1280
Předmět výzkumu
Hlavním cílem tohoto předkládaného grantu je simulace telekomunikačních sítí pomocí softwarového prostředí. V prvním kroku se jedná o základní simulaci provozu telekomunikačních sítí, sestavení charakteristik a statistik tento provoz popisujících. Dalším krokem je praktické ověření navržených optimalizačních metod na RTP toky, bez potřeby přístrojového vybavení a specializované laboratoře. S ohledem na kvalitně vybavenou laboratoř IP telefonie (FRVŠ 1750/2003) bude v další práci možné tyto navržené metody ověřit a doložit konkrétním praktickým měřením. V neposlední řadě by také mohlo být získáno kvalitní simulační prostředí pro specializované diplomové a disertační práce.
Rok zahájení
2005
Rok ukončení
2005
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam