Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Aplikace moderních metod řízení v elektrických regulačních pohonech
Kód
FRVS2004/368
Předmět výzkumu
V součastné době se v zahraničí i u nás začínají stále více prosazovat střídavé regulační pohony, které představují perspektivní směr ve vývoji elektrických regulačních pohonů v souvislosti se značnými úsporami elektrické energie. Střídavé regulační pohony však vyžadují dosti náročné řízení, které lze realizovat pouze s využitím moderní mikropočítačové techniky. Součastné vývojové práce potvrzují stále větší význam tzv. signálových procesorů v řídicích systémech, které představují jednu z cest zvýšení produktivity technologických zařízení při maximálním efektivnosti využívání elektrické enegrie. Určitou nevýhodou řídicích systémů se signálovými procesory je jejich dosti vysoká cena, která přesahuje realizační možnosti většiny vývojových pracovišť v České republice a neumožňuje přímý nákup řídicích mikropočítačů ze zahraničí. Jednou z cest je realizace vlastního řídicího systému z jednotlivých součástek, které lze za přijatelnou cenu nakoupit i u nás a vývoj vlastního aplikačního software. Předmětem řešeného úkolu je navrhnout vhodné řídicí struktury střídavých regulačních pohonů, které budou simulovány pomocí osobního počítače. Optimální regulační struktury budou realizovány mikropočítačovým řídicím systémem se signálovým procesorem na elektrickém střídavém pohonu s asynchronním motorem.
Rok zahájení
2004
Rok ukončení
2004
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam