Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výuka předmětů BIA a NAVY v I. a II. ročníku magisterského studijního programu Informační a komunikační technologie - tvorba materiálů k přednáškám
Kód
FRVS2015/162
Předmět výzkumu
V současné době se neustále rozšiřuje uplatnění a využívání moderních a nekonvenčních algoritmů pro řešení různých typů úloh. Předkládaný projekt si klade za úkol INOVOVAT jeden stávající a ZALOŽIT jeden nový předměty a to Biologicky inspirované algoritmy - BIA (dřívější BIV) a nový předmět Nekonvenční výpočty a algoritmy - NAVY. Oba předměty si kladou za cíl probírat a srozumitelně vysvětlit látku z těchto oblastí a to nejen již "klasické" evoluční algoritmy, ale i buněčné automaty, fraktální geometrii, deterministický chaos, membránové výpočty, physarium, kolektivní inteligence a další. Oba předměty budou postaveny na kompletních materiálech, přístupných přes stránky skupiny NAVY (http://navy.cs.vsb.cz) a budou založeny na kompletních prezentacích v PPT/PDF, doprovodných textech a multimediálních materiálech. Z důvodů snažší internacionalizace a výuky i zahraničních studentů budou materiály vytvořeny v angličtině. Materiály k přednáškám ve výše uvedených předmětech budou zpracovány formou prezentací dělených po jednotlivých předmětech a jednotlivých přednáškách. Pro každý předmět předpokládáme zpracovat 14 přednášek, celkově by se tedy jednalo o prezentace, pokrývající rozsah 90ti minutové přednášky. Problémem současného stavu je mírné zastarání stávajících témat přednášek v předmětu BIV, neexistence materiálů pro předmět NAVY a neexistence těchto materiálů v AJ. Dále mírný nesoulad, způsobený návrhem nového předmětu a úpravami stávajících předmětů a v neposlední řadě například i absence jednotného vizuálního stylu. V případě předmětu NAVY chybí k jednotlivým cvičením zpracované metodické listy. Cílem těchto metodických listů je poskytnout jasný a jednotný návod na jednotlivá cvičení a naznačit celkový rámec problematiky, do níž ukoly ve cvičeních zapadají.
Rok zahájení
2015
Rok ukončení
2015
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam