Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Podpora mobilní komunikace v prostředí OS LINUX v kontextu SCADA systémů
Kód
FRVS2004/379
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na průzkum možností začlenění mobilních technologií do systémů řízení známých jako SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), které vedle základních monitorovacích a řídicích funkcí slouží také kupříkladu pro vytváření dispečerských a velínových aplikací v nejrůznějších oblastech průmyslu a energetiky. Momentálně existují softwarová řešení, jenž poskytují plnohodnotný SCADA systém na bázi OS Linux, přičemž pro mobilní zařízení PDA (kapesní počítače) je poskytován zjednodušený model, který má oproti původní verzi značná omezení. Projekt je zaměřen na prozkoumání možností plnohodnotného řízení SCADA systémů přímo z mobilních zařízení, jenž umožní operátorům mnohem komfortnější práci. V souvislosti s problémem komunikace PDA zařízení s technologií se nabízí moderní technologie zvaná Wi-Fi. Její hlavní výhodou je cenová dostupnost oproti jiným řešením.
Rok zahájení
2004
Rok ukončení
2004
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam